Autoriteit Financiële Markten

Nieuwsberichten

 • Nederlandse huishoudens beperkt financieel weerbaar bij crisis
  on 8 July 2020 at 10:00 pm

  De coronacrisis stelt de financiële weerbaarheid van Nederlandse huishoudens behoorlijk op de proef. De helft van de Nederlandse huishoudens houdt volgens de Nibud-normen te weinig buffers aan. Een doorsnee huishouden heeft maar €2.000 om een inkomensterugval op te vangen, zonder in te teren op het spaarpotje voor tegenvallers. Jongeren, flexwerkers en zelfstandigen zijn nog kwetsbaarder. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) naar de buffers van Nederlandse huishoudens om een plotse daling van het inkomen te kunnen ‘uitzingen’.

 • AFM: crowdfundingplatform houdt in lastige omstandigheden stand
  on 7 July 2020 at 10:00 pm

  Covid-19 heeft zijn weerslag op de crowdfundingsector. Toch overziet de sector vooralsnog de problemen. Wel moet de sector maatregelen treffen om de gevolgen van een eventuele tweede uitbraak op te vangen. Dat is de uitkomst van een enquête die de Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft gehouden onder de crowdfundingplatformen die onder haar toezicht staan.

 • AFM legt Aegon boete op voor overtreding regels productontwikkelingsproces
  on 6 July 2020 at 3:32 pm

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 12 mei 2020 een bestuurlijke boete van €500.000 opgelegd aan AEGON Levensverzekering N.V. De boete is opgelegd omdat Aegon bij de ontwikkeling en aanpassing van een financieel product, het Uitkerend Beleggingspensioen (UBP), voorschriften voor het productontwikkelingsproces niet naleefde.

 • Handvatten voor de financiële sector bij invoering duurzaamheid
  on 6 July 2020 at 11:37 am

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) biedt beleggingsondernemingen en beheerders handvatten bij de invoering van nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid. Met het bieden van handvatten, toegelicht in een brief aan de sector, wil de toezichthouder bijdragen aan de invoering van de nieuwe duurzaamheidsregels.

 • Belonen en waarderen in financiële sector raakt klantbelang
  on 28 June 2020 at 10:00 pm

  De wijze waarop medewerkers van financiële ondernemingen worden aangestuurd, heeft direct invloed op hun organisatiecultuur en op hoe zij omgaan met het belang van hun klanten. Ondernemingen zouden moeten streven naar een samenwerkingsgerichte cultuur, omdat dit zorgt voor minder schadelijk gedrag richting klanten. Dat blijkt uit het rapport ‘Bewust belonen en waarderen’, dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) vandaag publiceert.

 • Willemijn van Dolen herbenoemd als lid raad van toezicht AFM
  on 28 June 2020 at 10:00 pm

  Willemijn van Dolen is door de minister van Financiën herbenoemd als lid van de raad van toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De herbenoeming gaat met ingang van 1 september in en geldt voor een periode van vier jaar.

 • AFM deelt visie op duurzaamheid
  on 24 June 2020 at 10:00 pm

  De transitie naar een duurzame samenleving is een van de belangrijkste uitdagingen van deze tijd. De financiële sector speelt daarbij een belangrijke rol. Om de transitie in goede banen te leiden, is vooral uit Europa veel regelgeving op komst. In een vandaag gepubliceerd position paper beschrijft de AFM op hoofdlijnen wat zij op dit vlak verwacht van marktpartijen en hoe zij hier toezicht op gaat houden.

 • AFM: aanbevelingen voor AIFMD-herziening
  on 16 June 2020 at 10:00 pm

  Het is belangrijk dat de financiële markten in Europa efficiënt en transparant functioneren en dat systeemrisico’s beheersbaar blijven. Beheerders van beleggingsinstellingen spelen hierbij een belangrijke rol. De AIFM-richtlijn (Alternative Investment Fund Managers Directive) bevat regels voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (abi’s) in Europa. Hoewel de doelen van de AIFM-richtlijn grotendeels worden behaald, ziet de AFM ruimte voor verbetering. 

 • AFM deels in gelijk gesteld in tuchtzaak SHV tegen accountants PwC
  on 16 June 2020 at 10:00 pm

  In 2018 diende de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tuchtklachten in tegen twee accountants van PwC. Dit gebeurde op basis van een onderzoek naar aanleiding van publicaties in NRC Handelsblad in 2017 naar omstreden betalingen bij dochterondernemingen van SHV, bij onder meer Econosto Mideast in Dubai. De Accountantskamer heeft vandaag de klachten tegen de accountant van Econosto deels gegrond verklaard. De klachten tegen de accountant van SHV zijn ongegrond verklaard.

 • Toetsrente hypotheken voor derde kwartaal 5%
  on 14 June 2020 at 10:00 pm

  De AFM heeft de toetsrente voor het derde kwartaal van 2020 vastgesteld op 5%.