Autoriteit Financiële Markten

Nieuwsberichten

 • Leidraad Wwft en Sanctiewet aangepast
  on 20 October 2020 at 10:51 am

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en Sanctiewet aangepast. Een aanpassing van de leidraad was nodig in verband met nieuwe regelgeving, zoals de instelling van het Ultimate Benificial Owners (UBO-)register. Daarnaast was er bij ondernemingen behoefte aan meer toelichting.

 • 6% meer klachten over verzekeringen in 2019
  on 19 October 2020 at 11:00 am

  Het aantal klachten over verzekeringen is in 2019 met 6% gestegen ten opzichte van een jaar ervoor. Dat blijkt uit een uitvraag van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). In totaal kwamen bij de 176 aanbieders vorig jaar bijna 170.000 klachten binnen over zorg-, schade-, levensverzekeringen.

 • Geldverstrekkers moeten goed voorbereid zijn op consumenten in de knel
  on 14 October 2020 at 8:00 am

  De AFM roept geldverstrekkers op om de komende tijd goed en blijvend voorbereid te zijn op klanten die mogelijk financieel in de knel komen. Wij verwachten dat geldverstrekkers daarvoor adequaat beleid hebben ontwikkeld en dit nog verder ontwikkelen als dat nodig is. De AFM komt met een aantal aandachtspunten voor geldverstrekkers voor het moment dat klanten zich melden met betalingsproblemen of als voor hen de eerder verleende betaalpauze afloopt.

 • AFM krijgt steeds meer signalen over dubieuze beleggingen van buitenlandse aanbieders
  on 30 September 2020 at 10:00 pm

  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) ontvangt steeds meer signalen van consumenten over buitenlandse beleggingsplatformen met een Europees paspoort, die risicovolle beleggingen aanbieden. In haar halfjaarlijkse signalenmonitor geeft de AFM tips om de werkwijze van zulke partijen te herkennen en financiële schade te voorkomen.

 • Toetsrente hypotheken voor vierde kwartaal 5%
  on 15 September 2020 at 10:00 pm

  De AFM heeft de toetsrente voor het vierde kwartaal van 2020 vastgesteld op 5%.

 • Nieuwe AFM portaal vanaf 14 september beschikbaar voor financiële ondernemingen
  on 10 September 2020 at 10:00 pm

  Vanaf 14 september opent de AFM haar nieuwe portaal. Het AFM Portaal is de nieuwe verzamelplaats voor de diensten en formulieren van de AFM en vervangt daarmee het Digitaal Loket. Het nieuwe portaal sluit beter aan op de laatste technologische ontwikkelingen.

 • Minstens 75.000 huishoudens binnen drie maanden in financiële problemen na inkomensverlies
  on 3 September 2020 at 10:00 pm

  Een forse groep huishoudens komt na inkomensverlies snel in de financiële problemen, ondanks het sociale vangnet van de WW en de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Ruim 100.000 huishoudens kunnen na verlies van werk binnen een half jaar hun maandlasten niet meer dragen. 73.000 hebben die grens na hooguit drie maanden al bereikt. Zelfstandigen zijn extra kwetsbaar, zelfs met Tozo. Dit blijkt uit een stresstest van het Centraal Planbureau (CPB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Deze stresstest gaat voorbij aan eventuele onverwachte uitgaven en kan dus voor veel huishoudens een onderschatting zijn.

 • Verminderen financiële kwetsbaarheid prioriteit bij vaststellen leennormen
  on 1 September 2020 at 10:00 pm

  Het verminderen van de financiële kwetsbaarheid van huishoudens is een belangrijk uitgangspunt bij het vaststellen van de leennormen voor 2021. De coronacrisis en de daarmee samenhangende recessie onderstrepen het belang van prudente leennormen. In reactie op het wijzigingsvoorstel van de tijdelijke regeling hypothecair krediet 2021, doen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) de ministeries van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties enkele aanbevelingen om tot meer inkomensbuffers op huishoudniveau te komen.

 • Aandacht financiële dienstverleners voor diplomaplicht verslapt
  on 1 September 2020 at 10:44 am

  De aandacht voor de diplomaplicht dreigt te verslappen. Dit is gebleken uit AFM-onderzoek onder ruim 200 financiële dienstverleners. Bij 57 van hen bleken de vereiste diploma’s niet of niet allemaal aanwezig. Zij hebben de betreffende vergunningen ingeleverd.

 • Consument accepteert meer risico en lager rendement voor duurzame belegging
  on 1 September 2020 at 6:27 am

  Particuliere beleggers lijken genoegen te nemen met lagere rendementen en meer risico als beleggingen duurzaam zijn. Dat stelt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op basis van consumentenonderzoek. De maatschappelijke roep om duurzaam beleggen wordt steeds luider. De AFM benadrukt daarom het belang van toezicht op duurzame beleggingen en duurzaamheidsclaims van aanbieders. Zo wil de AFM greenwashing voorkomen, waarbij aanbieders niet-duurzame producten aanprijzen als duurzaam.