Posts Tagged: Klokkenluiders

 • Archief, Financiële ondernemingen

  Europese bescherming voor klokkenluiders

  Posted on by

  In april 2019 is vanuit Europa nieuwe regels voorgesteld om klokkenluiders in de EU beter te beschermen na het melden van maatschappelijke misstanden. De belangrijkste uitgangspunten van dit initiatief zijn het bieden van betere bescherming aan klokkenluiders en de mogelijkheid om misstanden te melden via verschillende kanalen. Lees verder op: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190410IPR37529/nieuwe-regels-voor-de-bescherming-van-klokkenluiders of op: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0398-AM-155-155_EN.pdf

 • Archief, Financiële ondernemingen

  Klokkenluiders

  Posted on by

  Sinds mijn vorige blog over het wetsvoorstel voor de bescherming van klokkenluiders, zijn rondom dit onderwerp een aantal berichten verschenen. Zo was in mei een artikel te lezen in het FD over een aantal organisaties die verontrust waren over de onafhankelijkheid van de adviseurs en onderzoekers van het Huis. Onder meer Transparency International en VNO-NCW… Read more »

 • Archief, Financiële ondernemingen

  Het Huis voor klokkenluiders

  Posted on by

  Momenteel wordt gesleuteld aan het wetsvoorstel voor klokkenluiders, inmiddels is het originele wetsvoorstel gewijzigd. De wetgever beoogt met het wetsvoorstel voor klokkenluiders om ten minste twee doelen te realiseren. Het wetsvoorstel beoogt ten eerste om zo veel mogelijk drempels weg te nemen voor personen die een maatschappelijke misstand aan het licht willen brengen. Dit geldt voor personen… Read more »

 • Archief, Financiële ondernemingen

  Ondernemingen en klokkenluiders

  Posted on by

  In deze blog richt ik mij op de interne meldingsprocedure van organisaties. Klokkenluiders kunnen met deze procedure intern melding doen van misstanden. Ik beschrijf in het kort de verplichting voor ondernemingen om een interne procedure in te stellen op grond van het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. Vervolgens richt ik mij op de al bestaande wet-… Read more »