Posts Tagged: Integriteitsrisicoanalyse

  • Archief, Trustkantoren

    Trustkantoren, doelvennootschappen en integriteitsrisico’s

    Posted on by

    De Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt 2014) beoogt een raamwerk te schetsen voor de integere bedrijfsvoering van trustkantoren. Trustkantoren hebben een inspanningsverplichting om de integriteit van henzelf te bewaken tegen zowel interne- als externe risico’s. Als de cliënt van een trustkantoor een doelvennootschap is en deel uitmaakt van een groep, dan… Read more »