De werking van FATCA in Europa

Amerika en Eritrea behoren tot de landen die op basis van burgerschap belasting heffen, de zogenoemde diasporabelasting. De grondslag voor deze Amerikaanse belastingheffing is de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Doordat deze wet van toepassing is op Amerikaanse burgers, waarbij het niet uitmaakt waar zij zich in de wereld bevinden, gaat het in dit… Read more »

Anti Tax Avoidance Directive

Het kabinet gaat een einde maken aan structuren waarbij bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde hybridemismatches. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft een wetsvoorstel met die strekking naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel is een van de maatregelen van dit kabinet om belastingontwijking tegen te… Read more »

Europese bescherming voor klokkenluiders

In april 2019 is vanuit Europa nieuwe regels voorgesteld om klokkenluiders in de EU beter te beschermen na het melden van maatschappelijke misstanden. De belangrijkste uitgangspunten van dit initiatief zijn het bieden van betere bescherming aan klokkenluiders en de mogelijkheid om misstanden te melden via verschillende kanalen. Lees verder op: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190410IPR37529/nieuwe-regels-voor-de-bescherming-van-klokkenluiders of op: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0398-AM-155-155_EN.pdf

Klokkenluiders

Sinds mijn vorige blog over het wetsvoorstel voor de bescherming van klokkenluiders, zijn rondom dit onderwerp een aantal berichten verschenen. Zo was in mei een artikel te lezen in het FD over een aantal organisaties die verontrust waren over de onafhankelijkheid van de adviseurs en onderzoekers van het Huis. Onder meer Transparency International en VNO-NCW… Read more »

Ethische blindheid

Onlangs bezocht ik een seminar over integriteit. In dit seminar werd aandacht besteed aan integriteit in verschillende sectoren en beroepsgroepen. Onder andere de accountancy, de rechtelijke macht, de advocatuur en de publieke sector kwamen voorbij. Verder zie ik steeds meer seminars en congressen opkomen die in het teken staan van integriteit en ethiek. En dat is… Read more »

Het Huis voor klokkenluiders

Momenteel wordt gesleuteld aan het wetsvoorstel voor klokkenluiders, inmiddels is het originele wetsvoorstel gewijzigd. De wetgever beoogt met het wetsvoorstel voor klokkenluiders om ten minste twee doelen te realiseren. Het wetsvoorstel beoogt ten eerste om zo veel mogelijk drempels weg te nemen voor personen die een maatschappelijke misstand aan het licht willen brengen. Dit geldt voor personen… Read more »

Ondernemingen en klokkenluiders

In deze blog richt ik mij op de interne meldingsprocedure van organisaties. Klokkenluiders kunnen met deze procedure intern melding doen van misstanden. Ik beschrijf in het kort de verplichting voor ondernemingen om een interne procedure in te stellen op grond van het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. Vervolgens richt ik mij op de al bestaande wet-… Read more »

Trustkantoren, doelvennootschappen en integriteitsrisico’s

De Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt 2014) beoogt een raamwerk te schetsen voor de integere bedrijfsvoering van trustkantoren. Trustkantoren hebben een inspanningsverplichting om de integriteit van henzelf te bewaken tegen zowel interne- als externe risico’s. Als de cliënt van een trustkantoor een doelvennootschap is en deel uitmaakt van een groep, dan… Read more »

 • Banken, Financiële ondernemingen

  De werking van FATCA in Europa

  Posted on by

  Amerika en Eritrea behoren tot de landen die op basis van burgerschap belasting heffen, de zogenoemde diasporabelasting. De grondslag voor deze Amerikaanse belastingheffing is de Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Doordat deze wet van toepassing is op Amerikaanse burgers, waarbij het niet uitmaakt waar zij zich in de wereld bevinden, gaat het in dit… Read more »

 • Archief, Financiële ondernemingen, Trustkantoren

  Anti Tax Avoidance Directive

  Posted on by

  Het kabinet gaat een einde maken aan structuren waarbij bedrijven belasting ontwijken door gebruik te maken van de verschillen in belastingstelsels van landen, de zogenaamde hybridemismatches. Staatssecretaris Menno Snel (Financiën) heeft een wetsvoorstel met die strekking naar de Tweede Kamer gestuurd. Dit wetsvoorstel is een van de maatregelen van dit kabinet om belastingontwijking tegen te… Read more »

 • Archief, Financiële ondernemingen

  Europese bescherming voor klokkenluiders

  Posted on by

  In april 2019 is vanuit Europa nieuwe regels voorgesteld om klokkenluiders in de EU beter te beschermen na het melden van maatschappelijke misstanden. De belangrijkste uitgangspunten van dit initiatief zijn het bieden van betere bescherming aan klokkenluiders en de mogelijkheid om misstanden te melden via verschillende kanalen. Lees verder op: http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20190410IPR37529/nieuwe-regels-voor-de-bescherming-van-klokkenluiders of op: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0398-AM-155-155_EN.pdf

 • Archief, Financiële ondernemingen

  Klokkenluiders

  Posted on by

  Sinds mijn vorige blog over het wetsvoorstel voor de bescherming van klokkenluiders, zijn rondom dit onderwerp een aantal berichten verschenen. Zo was in mei een artikel te lezen in het FD over een aantal organisaties die verontrust waren over de onafhankelijkheid van de adviseurs en onderzoekers van het Huis. Onder meer Transparency International en VNO-NCW… Read more »

 • Archief, Financiële ondernemingen

  Ethische blindheid

  Posted on by

  Onlangs bezocht ik een seminar over integriteit. In dit seminar werd aandacht besteed aan integriteit in verschillende sectoren en beroepsgroepen. Onder andere de accountancy, de rechtelijke macht, de advocatuur en de publieke sector kwamen voorbij. Verder zie ik steeds meer seminars en congressen opkomen die in het teken staan van integriteit en ethiek. En dat is… Read more »

 • Archief, Financiële ondernemingen

  Het Huis voor klokkenluiders

  Posted on by

  Momenteel wordt gesleuteld aan het wetsvoorstel voor klokkenluiders, inmiddels is het originele wetsvoorstel gewijzigd. De wetgever beoogt met het wetsvoorstel voor klokkenluiders om ten minste twee doelen te realiseren. Het wetsvoorstel beoogt ten eerste om zo veel mogelijk drempels weg te nemen voor personen die een maatschappelijke misstand aan het licht willen brengen. Dit geldt voor personen… Read more »

 • Archief, Financiële ondernemingen

  Ondernemingen en klokkenluiders

  Posted on by

  In deze blog richt ik mij op de interne meldingsprocedure van organisaties. Klokkenluiders kunnen met deze procedure intern melding doen van misstanden. Ik beschrijf in het kort de verplichting voor ondernemingen om een interne procedure in te stellen op grond van het wetsvoorstel Huis voor Klokkenluiders. Vervolgens richt ik mij op de al bestaande wet-… Read more »

 • Archief, Trustkantoren

  Trustkantoren, doelvennootschappen en integriteitsrisico’s

  Posted on by

  De Regeling integere bedrijfsvoering Wet toezicht trustkantoren 2014 (Rib Wtt 2014) beoogt een raamwerk te schetsen voor de integere bedrijfsvoering van trustkantoren. Trustkantoren hebben een inspanningsverplichting om de integriteit van henzelf te bewaken tegen zowel interne- als externe risico’s. Als de cliënt van een trustkantoor een doelvennootschap is en deel uitmaakt van een groep, dan… Read more »